Amicitia – för bättre relationer!

Amicitia betyder vänskap på latin och bildades 2017 av Johanna Wahlgren och Madeleine de Jong. Målet är att sprida kunskap och ge människor förutsättningar för att bygga goda relationer. Stora folksjukdomar såsom depression och psykisk ohälsa påverkas på olika sätt av kvaliteten i de relationer man har till vänner, familj och andra i sin omgivning. Vi vill hjälpa fler att känna lycka och välmående i sina relationer och bidra till att vuxna och barn i Sverige mår lite bättre.

Du är inte ensam om att känna dig Ensam!

Boken som ger dig insikter för att kunna:

Förbättra dina relationer

Hitta nya vänner

Lära dig hantera stunder av ensamhet

Kommentarer från läsare:
”Jag önskar att jag hade vetat detta tidigare!
Så mycket lättare allt hade känts.”
”Riktigt bra bok. Alla borde läsa den!”

Föreläsningar och Workshops

Känner du att du vill ta en grupp eller organisation till en ny nivå?  Vill du injicera ny inspiration och tankar som främjar relationer på olika sätt? Välkommen att kontakta oss för mer information om våra föreläsningar och workshops.

Trygghet och öppenhet i en arbetsgrupp.
Vi jobbar med frågor som ökar välbefinnande och resultat.

Ensamhet – vad alla känner men få pratar om.
Lär dig se möjliga orsaker och lösningar för bättre relationer och ökat välmående.

Ensamhet hos barn.
En inspirationsföreläsning om vad du kan göra som förälder, lärare och medmänniska för mer välmående barn och ungdomar.

ensam12 (2)_Johanna_flipped cropped

Johanna Wahlgren

Med över 15 års erfarenhet av att arbeta som ledare och coach inom olika områden och branscher har mitt intresse för människor, relationer och beteenden bara ökat. Livet är ett pussel och när en bit är lite defekt påverkas helheten och omgivningen på olika sätt. De relationer vi har privat, på jobbet eller i skolan påverkar både hälsa och prestation. Mitt mål är att bidra till ett mer genuint och välmående samhälle.

ensam15-2_Madeleine-cropped-flipped

Madeleine de Jong

Med min bakgrund som socionom har jag ett stor intresse för beteendemönster, gruppdynamik och samhällsfrågor. I hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat som ledare inom vård och omsorg. Bemötande och etik är stora drivkrafter för mig och det är när människor vågar vara genuina som resultatet blir bäst. Mitt mål är att få fler att våga vara äkta, ärliga, icke dömande och generösa med sig själva.