Amicitia betyder vänskap på latin. Perfekt namn på vårt företag som jobbar mot ökad medmänsklighet, värme och gemenskap oavsett om det är i på arbetsplatsen eller i privata livet. 

Amicitia Sweden AB bildades 2017 av Johanna Wahlgren och Madeleine de Jong.

Det var kanske inte en slump att just vi två fann varandra. Vi är båda genuint intresserade av människor och beteenden och genom vår yrkesbakgrund har vi båda sett och reagerat på att ökad ohälsa, stress och sjukskrivningar blir allt vanligare. Sjukskrivningarna orsakade av psykisk ohälsa har skjutit i höjden de senaste åren och går dessutom går nedåt i åldrarna samtidigt som vården är hårt belastad.

När vi lärde känna varandra förstod vi snabbt att vi båda hade funderat på varsitt håll om vad man skulle kunna göra för att bidra till ett socialt hållbart samhälle där fler individer kan ta ansvar för sig själva och andra i sin omgivning.

Vårt intresse för människor och viljan att bidra till ett mer välmående samhälle fick oss att ta beslutet att göra skillnad. Vi fördjupade oss i ämnet och insåg snabbt att en viktig grundorsak till den ökade ohälsan är ofrivillig ensamhet. Eftersom motsatsen till ensamhet är goda relationer, gemenskap och tillhörighet – blev det tydligt för oss att det är just detta som vi ska fokusera vårt arbete på. Så föddes Amicitia Sweden AB.

Vår vision

Vi skapar förutsättningar för ett mer välmående Sverige!

Vårt uppdrag

Vi förebygger ofrivillig ensamhet genom att sprida kunskap och verktyg för att individer ska kunna ta ansvar för sig själva och sin omgivning och därmed nå ökad medmänsklighet och social hållbarhet.

Vi skapar förutsättningar för goda relationer, gemenskap och tillhörighet på individ-, grupp- och samhällsnivå genom:

* Föreläsningar & Workshops

* Verktyg och hjälp för självinsikt och ökat individansvar

* Digitala och fysiska mötesplatser för gemenskap och samhörighet

Hur gör vi det då?

Som ett verktyg för individer, grupper och arbetsgivare skrev vi boken Du är inte ensam om att känna dig ENSAM!

Vi skapade samtalslekarna i serien Happy som utvecklar och stärker relationer mellan vuxna och barn. Hittills finns de för målgruppen familjer, skolbarn (6-12 år),  tonåringar och par .

En digital mötesplats är under utveckling. Där skapas möjligheter att finna nya berikande vänskapsrelationer.

Vi genomför analyser (DISC deluxe) för att individer och grupper bättre ska förstå sina egna och andras beteenden och kommunikationsstilar i olika situationer.

Vi  föreläser och håller i workshops för företag och organisationer som vill bygga trygghet, öppenhet och gemenskap på individ och gruppnivå.