Amicitia skapar förutsättningar för ett mer välmående Sverige!

Vi lever i ett samhälle där fokus ofta ligger på prestation och individualism samtidigt som sjukskrivningar och psykisk ohälsa ökar. Sociala medier pockar ständigt på vår uppmärksamhet och kost och motion har under flera år varit i blickpunkten vad gäller hälsorisker. Vad många dock missat är en ännu större riskfaktor vad gäller psykisk och fysisk ohälsa i vår tid – nämligen bristen på gemenskap och meningsfulla relationer.

Sverige är det land med högst andel ensamhushåll i hela världen. Ungefär var sjätte person saknar en nära vän och ca fyra procent lever mer eller mindre socialt isolerade. Stora folksjukdomar såsom depression, psykisk ohälsa, hjärt- och kärlsjukdomar påverkas på olika sätt av  de relationer vi har till vänner, familj, kollegor och andra i vår omgivning. Vårt mål är att bidra till social hållbarhet genom att sprida kunskap och förutsättningar för hälsofrämjande beteende på individ, grupp, och samhällsnivå genom:

Bättre kommunikation

Gemenskap

Ökat individansvar

Digitala och fysiska mötesplatser

Tillsammans mår vi lite bättre!

Boka en föreläsning eller workshop

Känner du att du vill ta en grupp eller organisation till en ny nivå?  Vill du injicera ny inspiration och tankar som främjar gemenskap och relationer på olika sätt? Då är du  välkommen att kontakta oss.

DAGS att boka höstens KICK-OFF eller INSPIRATIONSFÖRELÄSNING!

Har du ont om idéer kring meningsfulla och givande upplägg? Var lugn – vi har själva stått inför samma situation och då önskat få ett fungerande förslag serverat. Som hjälp har vi därför tagit fram två prisvärda paket som du kan välja på inför din kick-off eller inspirationsdag.

Inspirationsföreläsning  ”Hälsofrämjande beteende i vår tid”

Ohälsan i Sverige är en ökande trend och ligger till grund för många och långa sjukskrivningar. Med hänsyn till nyare forskning och studier jobbar vi med att lägga grunden för ett hälsofrämjande beteende på individ, grupp och samhällsnivå. Under flera års tid har fokus legat på kost och motion vad det gäller hälsofrämjande beteenden. Vad många missat är dock en ännu större riskfaktor för fysisk och psykisk ohälsa – nämligen relationer, tillhörighet och gemenskap. Under denna inspirationsföreläsning får ni insikt om hur man kan påverka sin egen och andras situation för att förebygga ohälsa och bidra till en mer välmående arbetsplats och social hållbarhet i vårt samhälle.

Syfte och mål:

  • Medvetenhet om hälsorisker hos vuxna och barn i dagens samhälle.
  • Insikt om vad man individ, grupp och arbetsgivare kan göra för att förebygga ohälsa och ta samhällsansvar för social hållbarhet.
  • Ökad öppenhet och bättre kommunikation inom arbetsgruppen.
  • Ökad medvetenhet om vikten av det egna ansvaret.

Längd: 2 timmar
Pris: 9 900 kr exkl moms. Resa och lokal tillkommer.

Workshop  ”Här finns inga idioter!”

Med fokus på trygghet, trivsel och effektivitet lär vi er att undvika onödiga missförstånd och konflikter! Ni får förståelse för de beteenden och kommunikationsstilar som finns i gruppen och ökar därmed era förutsättningar för trivsel och motivation. Vi belyser olika typer av missförstånd som kan uppstå och hur ni kan undvika dessa samt nå ökad trygghet och öppenhet.

I workshop-form blandar vi övningar med teori och reflektion för att det skall passa så många inlärningsstilar som möjligt.

Syfte och mål:

  • Ökad förståelse och respekt för varandras likheter och olikheter.
  • Kunskap om hur man kommunicerar för att undvika missförstånd och onödiga konflikter.
  • Ökad självinsikt kring det egna beteendet och kommunikationsstilen.
  • Ökad trygghet i gruppen.

Längd: halv dag
Pris: Föreläsning 14 900 kr exkl moms. Resor och lokal tillkommer.
Gruppstorlek: Max 25 personer

Är du intresserad av att göra en analys DISC deluxe, på individ och gruppnivå? Återkom så lämnar vi förslag på pris och upplägg.

ensam15-2_Madeleine-cropped-flipped

Madeleine de Jong

Med min bakgrund som socionom har jag ett stor intresse för beteendemönster, gruppdynamik och samhällsfrågor. I hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat som ledare inom vård och omsorg. Bemötande och etik är stora drivkrafter för mig och det är när människor vågar vara genuina som resultatet blir bäst. Mitt mål är att få fler att våga vara äkta, ärliga, icke dömande och generösa med sig själva.

ensam12 (2)_Johanna_flipped cropped

Johanna Wahlgren

Med över 15 års erfarenhet av att arbeta som ledare och coach inom olika områden och branscher har mitt intresse för människor, relationer och beteenden bara ökat. Livet är ett pussel och när en bit är lite defekt påverkas helheten och omgivningen på olika sätt. De relationer vi har privat, på jobbet eller i skolan påverkar både hälsa och prestation. Mitt mål är att bidra till ett mer genuint och välmående samhälle.

Vår bok “Du är inte ensam om att känna dig Ensam!”

Ett verktyg och hjälpmedel för individer, grupper och arbetsgivare.

Öka förståelsen för dig själv och din omgivning.

Lär dig hur du kan ta ansvar för dig själv och ditt välmående.

Få tips på hur du kan hitta nya vänner och hantera stunder av ensamhet.

Kommentarer från läsare:

”Jag önskar att jag hade vetat detta tidigare!
Så mycket lättare allt hade känts.”

 

”Riktigt bra bok. Alla borde läsa den!”