DISC-analys

DISC-analys är ett verktyg som används för att utveckla självkännedom och få insikt om sin kommunikationsstil och sina beteendemönster.