Föreläsningar och Workshops

Känner du att du vill ta en grupp eller organisation till en ny nivå?  Vill du injicera ny inspiration och tankar som främjar relationer på olika sätt? Kontakta oss för mer information om våra föreläsningar och workshops.

Trygghet och öppenhet i en arbetsgrupp.
Vi jobbar med frågor som ökar välbefinnande och resultat.

Ensamhet – vad alla känner men få pratar om.
Lär dig se möjliga orsaker och lösningar för bättre relationer och ökat välmående.

Ensamhet hos barn.
En inspirationsföreläsning om vad du kan göra som förälder, lärare och medmänniska för mer välmående barn och ungdomar.