Föreläsningar och Workshops

Vill du ta en grupp eller organisation till en ny nivå? Vill du injicera ny inspiration och tankar som främjar relationer och team på olika sätt? Varmt välkommen att kontakta oss. 

 

Inspirationsföreläsning  ”Hälsofrämjande beteende”

Ohälsan i Sverige är en ökande trend och ligger till grund för många och långa sjukskrivningar. Med hänsyn till nyare forskning och studier jobbar vi med att lägga grunden för ett hälsofrämjande beteende på individ, grupp och samhällsnivå. Under flera års tid har fokus legat på kost och motion vad det gäller hälsofrämjande beteenden. Vad många missat är dock en ännu större riskfaktor för fysisk och psykisk ohälsa – nämligen avsaknad av goda relationer, tillhörighet och gemenskap. Under denna inspirationsföreläsning får ni insikt om hur man kan påverka sin egen och andras situation för att förebygga ohälsa och bidra till en mer välmående arbetsplats och social hållbarhet i vårt samhälle.

Syfte och mål:

  • Medvetenhet om hälsorisker hos vuxna och barn i dagens samhälle
  • Insikt om vad man individ, grupp och arbetsgivare kan göra för att förebygga ohälsa och ta samhällsansvar för social hållbarhet
  • Ökad öppenhet och bättre kommunikation inom arbetsgruppen
  • Ökad medvetenhet om vikten av det egna ansvaret

Längd: ca 2 timmar
Pris: 11 900 kr exkl moms. Resa och lokal tillkommer.

 

Workshop  ”Här finns inga idioter!”

Med fokus på trygghet, trivsel och effektivitet lär vi er att undvika onödiga missförstånd och konflikter! Ni får förståelse för de beteenden och kommunikationsstilar som finns i gruppen och ökar därmed era förutsättningar för trivsel och motivation. Vi belyser olika typer av missförstånd som kan uppstå och hur ni kan undvika dessa samt nå ökad trygghet och öppenhet.

I workshop-form blandar vi övningar med teori och reflektion för att det skall passa så många inlärningsstilar som möjligt.

Syfte och mål:

  • Ökad förståelse och respekt för varandras likheter och olikheter
  • Kunskap om hur man kommunicerar för att undvika missförstånd och onödiga konflikter
  • Ökad självinsikt kring det egna beteendet och kommunikationsstilen
  • Ökad trygghet i gruppen

Längd: halvdag

Pris: Föreläsning 17 900 kr exkl moms. Resor och lokal tillkommer.
Gruppstorlek: Max 25 personer

 

DISC-analyser i arbetsgruppen

Är du intresserad av att göra en analys DISC deluxe på individ och gruppnivå? Låt gruppmedlemmarna nå ökad självinsikt om sina egna beteenden och sätt att kommunicera och samtidigt få förståelse för att kollegorna har andra sätt. Låt gruppmedlemmarna tydligt förstå att vi alla agerar och kommunicerar på olika sätt och att våra olikheter är våra styrkor, bara vi är medvetna om dem och är tillåtande för olikheterna. Att göra DISC-analyser i en arbetsgrupp ökar förståelsen tillit, trygghet, öppenhet och bidrar till äkta omtanke om varandra.

Längd: Halv dag
Pris: Kostnad per analys. Resor och lokal tillkommer
Gruppstorlek: Minst 5 personer – max 25 personer

 

Är du intresserad av att göra en analys DISC deluxe på individ och gruppnivå? Återkom så lämnar vi förslag på pris och upplägg.