Föreläsningar och Workshops

Känner du att du vill ta en grupp eller organisation till en ny nivå? Vill du injicera ny inspiration och tankar som främjar relationer och team på olika sätt? Kontakta oss för mer information om våra föreläsningar och workshops.

DAGS att boka en kick-off eller inspirationsföreläsning!

Har du ont om idéer på meningsfulla och givande upplägg? Var lugn – vi har själva stått inför samma situation och då önskat få ett fungerande förslag serverat. Som hjälp har vi därför tagit fram två prisvärda paket som du kan välja på inför din kick-off eller inspirationsdag.

 

Inspirationsföreläsning  ”Hälsofrämjande beteende”

Ohälsan i Sverige är en ökande trend och ligger till grund för många och långa sjukskrivningar. Med hänsyn till nyare forskning och studier jobbar vi med att lägga grunden för ett hälsofrämjande beteende på individ, grupp och samhällsnivå. Under flera års tid har fokus legat på kost och motion vad det gäller hälsofrämjande beteenden. Vad många missat är dock en ännu större riskfaktor för fysisk och psykisk ohälsa – nämligen relationer, tillhörighet och gemenskap. Under denna inspirationsföreläsning får ni insikt om hur man kan påverka sin egen och andras situation för att förebygga ohälsa och bidra till en mer välmående arbetsplats och social hållbarhet i vårt samhälle.

Syfte och mål:

  • Medvetenhet om hälsorisker hos vuxna och barn i dagens samhälle.
  • Insikt om vad man individ, grupp och arbetsgivare kan göra för att före
    bygga ohälsa och ta samhällsansvar för social hållbarhet.
  • Ökad öppenhet och bättre kommunikation inom arbetsgruppen.
  • Ökad medvetenhet om vikten av det egna ansvaret.

Längd: ca 2 timmar
Pris: 9 900 kr exkl moms. Resa och lokal tillkommer.

 

Workshop  ”Här finns inga idioter!”

Med fokus på trygghet, trivsel och effektivitet lär vi er att undvika onödiga missförstånd och konflikter! Ni får förståelse för de beteenden och kommunikationsstilar som finns i gruppen och ökar därmed era förutsättningar för trivsel och motivation. Vi belyser olika typer av missförstånd som kan uppstå och hur ni kan undvika dessa samt nå ökad trygghet och öppenhet.

I workshop-form blandar vi övningar med teori och reflektion för att det skall passa så många inlärningsstilar som möjligt.

Syfte och mål:

  • Ökad förståelse och respekt för varandras likheter och olikheter.
  • Kunskap om hur man kommunicerar för att undvika missförstånd och onödiga konflikter.
  • Ökad självinsikt kring det egna beteendet och kommunikationsstilen.
  • Ökad trygghet i gruppen.

Längd: halvdag

Pris: Föreläsning 14 900 kr exkl moms. Resor och lokal tillkommer.
Gruppstorlek: Max 25 personer

Är du intresserad av att göra en analys DISC deluxe, på individ och gruppnivå? Återkom så lämnar vi förslag på pris och upplägg.