Amicitia Sweden


 

För gemenskap och goda relationer!

Vi lever i ett samhälle där fokus ofta ligger på prestation och individualism samtidigt som sjukskrivningar och psykisk ohälsa ökar. Sociala medier pockar ständigt på vår uppmärksamhet, felaktig kost och för lite motion har under flera år varit i blickpunkten vad det gäller hälsorisker. Vad många dock missat är en ännu större riskfaktor för psykisk och fysisk ohälsa i vår tid – nämligen bristen på gemenskap och meningsfulla relationer.

Sverige är ett land med hög andel ensamhushåll. Ungefär var sjätte person saknar en nära vän och cirka fyra procent lever mer eller mindre socialt isolerade. Ensamhet ökar risken för stora folksjukdomar såsom depression, psykisk ohälsa, hjärt- och kärlsjukdomar. Att ha goda och sunda relationer till exempelvis familj, vänner, kollegor och andra i vår omgivning har högt värde och bidrar till en känsla av lycka och meningsfullhet i livet. Vårt mål är att bidra till social hållbarhet genom att sprida kunskap och förutsättningar för hälsofrämjande beteenden på individ- grupp- och samhällsnivå genom:

– Bättre kommunikation

– Ökad gemenskap

– Ökat individansvar

– Digitala och fysiska mötesplatser

Tillsammans mår vi lite bättre!

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][/vc_section]

Boka en föreläsning eller workshop

Vill du ta en grupp eller organisation till en ny nivå? Vill du injicera ny inspiration och tankar som främjar öppenhet och gemenskap på olika sätt? Varmt välkommen att kontakta oss.

Inspirationsföreläsning  ”Hälsofrämjande beteende i vår tid”

Ohälsan i Sverige är en ökande trend och ligger till grund för många och långa sjukskrivningar. Med hänsyn till nyare forskning och studier jobbar vi med att lägga grunden för ett hälsofrämjande beteende på individ, grupp och samhällsnivå. Under flera års tid har fokus legat på kost och motion vad det gäller hälsofrämjande beteenden. Vad många missat är dock en ännu större riskfaktor för fysisk och psykisk ohälsa – nämligen avsaknad av goda relationer, tillhörighet och gemenskap. Under denna inspirationsföreläsning får ni insikt om hur man kan påverka sin egen och andras situation för att förebygga ohälsa och bidra till en mer välmående arbetsplats och ett mer välmående samhälle.

Syfte och mål:

  • Medvetenhet om hälsorisker hos vuxna och barn i dagens samhälle
  • Insikt om vad man individ, grupp och arbetsgivare kan göra för att förebygga ohälsa och ta samhällsansvar för social hållbarhet
  • Ökad öppenhet och bättre kommunikation inom arbetsgruppen
  • Ökad medvetenhet om vikten av det egna ansvaret

Längd: 2 timmar
Pris:  11 900 kr exkl moms. Resa och lokal tillkommer.

Workshop  ”Här finns inga idioter!”

Med fokus på trygghet, trivsel och motivation lär vi er att undvika onödiga missförstånd och konflikter! Ni får förståelse för de beteenden och kommunikationsstilar som finns i gruppen och ökar därmed era förutsättningar för trivsel, öppenhet och motivation.

Syfte och mål:

  • Ökad förståelse och respekt för varandras likheter och olikheter
  • Kunskap om hur man kommunicerar för att undvika missförstånd och onödiga konflikter
  • Ökad självinsikt kring det egna beteendet och kommunikationsstilen
  • Ökad trygghet i gruppen

Längd: Halv dag
Pris: Föreläsning 17 900 kr exkl moms. Resor och lokal tillkommer.
Gruppstorlek: Max 25 personer

DISC-analyser i arbetsgruppen

Är du intresserad av att göra en analys DISC deluxe, på individ och gruppnivå? Låt gruppmedlemmarna nå ökad självinsikt om sina egna beteenden och sätt att kommunicera och samtidigt få förståelse för att kollegorna har andra sätt. Låt gruppmedlemmarna tydligt förstå att vi alla agerar och kommunicerar på olika sätt och att våra olikheter är våra styrkor, bara vi är medvetna om dem och är tillåtande för olikheterna. Att göra DISC-analyser i en arbetsgrupp ökar förståelsen tillit, trygghet, öppenhet och bidrar till äkta omtanke om varandra.

Längd: Halv dag
Pris: Kostnad per analys. Resor och lokal tillkommer
Gruppstorlek: Minst 5 personer – max 25 personer

Kontakta oss för exakt prisuppgift beroende på gruppens storlek.

ensam15-2_Madeleine-cropped-flipped

Madeleine de Jong

Med min bakgrund som socionom har jag ett stor intresse för beteendemönster, gruppdynamik och samhällsfrågor. I hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat som ledare inom vård och omsorg. Bemötande och etik är stora drivkrafter för mig och det är när människor vågar vara genuina som resultatet blir bäst. Genom åren har jag utbildat mig ytterligare inom grupper och grupp-processer, psykologi och mänskliga beteenden. Mitt mål är att få fler att våga vara genuina, icke dömande och generösa med sig själva. Det leder till ökad medmänsklighet och mer välmående invånare. 

ensam12 (2)_Johanna_flipped cropped

Johanna Wahlgren

Med över 15 års erfarenhet av att arbeta som ledare och coach inom olika områden och branscher har mitt intresse för människor, relationer och beteenden bara ökat. Livet är ett pussel och när en bit är lite defekt påverkas helheten och omgivningen på olika sätt. De relationer vi har privat, på jobbet eller i skolan påverkar både hälsa och prestation. Mitt mål är att bidra till ett mer genuint och välmående samhälle.

Vår bok “Du är inte ensam om att känna dig Ensam!”

Ett verktyg och hjälpmedel för individer, grupper och arbetsgivare.

Öka förståelsen för dig själv och din omgivning.

Lär dig hur du kan ta ansvar för dig själv och ditt välmående.

Få tips på hur du kan hitta nya vänner och hantera stunder av ensamhet.

Kommentarer från läsare:

”Jag önskar att jag hade vetat detta tidigare!
Så mycket lättare allt hade känts.”

”Riktigt bra bok. Alla borde läsa den!”